Občan Brych epub ↠ Hardcover

kindle Občan Brych

Občan Brych epub ↠ Hardcover Ò ❴PDF / Epub❵ ☉ Občan Brych Author Jan Otčenášek – Eyltransferservices.co.uk Společenský román o únorovém převratu a postojích intelektuála usilujícího o zachování vlastní nezávislostiRomán uvedený motem z S K NEUMANNA je členěn tak že po Preludiu následuje SpolečensSpolečenský román o únorovém převratu a postojích intelektuála usilujícího o zachování vlastní nezávislostiRomán uvedený motem z S K NEUMANNA je členěn tak že po Preludiu následuje pět částí Vichry Zmatky Rozhodnutí Útěk a Cesty přičemž každá z nich je rozdělena do několika číslovaných kapitol V Preludiu je vylíčena historie gymnaziálního přátelství protagonisty románu Františka Brycha nar 1918 a Ondřeje Ráže František je synem chudých rodičů otec strojvůdce zemřel brzy po 1 svět válce matka pradlena chtěla ze syna mít pána Ondra pochází ze zámožné rodiny Vlastní děj románu začíná 21 2 1948

Jan Otčenášek ↠ Občan Brych kindle

Kdy Ondřej zve Františka v té době už doktora práv zaměstnance Společnosti pro chemickou výrobu na maškarádu na Staroměstském náměstí V debatě s ním i dalšími postavami románu zejména dělnickým sousedem Paterou je exponováno Brychovo dilema Na čí straně je v tomto společenském střetu pravda? Je možné a žádoucí zachovat si v dané situaci osobní nezávislost? Ve vřavě následujících dnů absolvuje František podobných střetnutí s exponenty obou stran ještě několik např s ředitelem Barochem nebo předsedou akčního výboru Bartošem a když koncem dubna dospěje k poznání že se s novým režimem nemůže ztoto?

mobi Ù Občan Brych ↠ Jan Otčenášek

Občan Brych?nit poněvadž likviduje Brychovy demokratické ideály ale není schopen proti němu ani bojovat rozhodne se odejít za hranice Ve skupině utíkajících je též protagonistova dávná láska Irena nynější Ondřejova manželka kterou k emigraci donutil právě její muž V napjatém očekávání průvodce ve srubu poblíž hranic dochází ke střetu ve kterém představitel tzv zlaté mládeže Boris Tajchman mající na svědomí už těžké zranění Irenina bratra Václava vystřelí po Brychovi Při konfliktu se podaří uniknout nejprve Ireně později i Brychovi; společně se pak vracejí do Prahy kde před nimi autor otevírá nové perspektiv